Naše škola se letos poprvé zapojila do Energetické olympiády

V pátek 15. 10. 2021 proběhlo v dopoledních hodinách online základní kolo soutěže Energetická olympiáda. Energetická olympiáda je soutěž určená pro studenty středních škol a gymnázií, kterou pořádá společnost Energetická gramotnost, ve spolupráci se společností ČEPS, a.s. a s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze. Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 363 týmů s tím, že do kola finálového postoupilo pouze 26 nejúspěšnějších týmů.

Naši školu reprezentoval tříčlenný tým ve složení Nikola Šálená (OA3A), Filip Tuček (OA3A) a Antonín Vaňha (S3). Studenti plnili v internetovém portálu online zadání testu a během soutěže jim byl umožněn přístup na internet, neboť soutěž není postavena na definicích a vzorečcích, ale na schopnosti vyhledat relevantní informace a ty správně použít. Tým dosáhl 24 bodů a skončil na 177. místě.  Umístění našeho týmu a fakt, že náš tým dosáhl 80 % bodů dosažených vítězi, je rozhodně pro naše soutěžící úspěchem.