Rozhovory v Galerii Středočeského kraje

Může vás Peru inspirovat podobně jako Česká republika? Vyvolává ve vás globální oteplování úzkost nebo vztek? Jaké technologie a změny životního stylu ovlivní život? Co víte o pigmentech? Proč bychom spolu měli více komunikovat?

Na tyto otázky jsme hledali odpovědi při workshopu v GASKu ve středu 6. 12. 2023, pod vedením lektorky Veroniky. Inspirací nám byl obraz malíře Otty Plachta, ale i naše fantazie, kterou jsme později uplatnili ve vlastní tvorbě.

Krásné prostředí bývalé Jezuitské koleje a vlídné zacházení nám den velmi zpříjemnily. Profi fotografie dívek a chlapců z 2. ročníků brzy najdete na webových stránkách GASKu.

Exkurze v knihtiskárně rodiny Gryčů

Zkusili jsme si většinu strojů a vyrobili vánoční přání. Informace byly detailní a celý tým se nám věnoval více jak hodinu. Nechyběly ani zmínky o K. H. Borovském, u jehož sochy jsme se ráno zastavili. Stroje na knihtisk a majetek byly rodině znárodněny po roce 1948. Potěšilo nás, že si příbuzní po roce 2000 otevřeli toto muzeum a se zaujetím jej provozují.

Den v Kutné Hoře se velmi vydařil.

Mgr. L. Cunningham, Bc. R. Bumbálková