Prvky právní ochrany v našem městě

Se třídou OA4 jsme se vypravili po Čáslavi, abychom se seznámili s formami právní ochrany občanů ve městě Čáslav. 

Nejdůležitější orgány právní ochrany v České republice jsou policie, státní zastupitelství a soudy, dále pak advokátní a notářské služby atd. V některých případech (například znečištění veřejného prostranství) mohou zakročovat i obecní úřady, krajské úřady a jiné orgány státní správy.

Naším úkolem bylo najít v Čáslavi konkrétní místa, kde bychom mohli hledat právní ochranu.

Tereza Anna Sedláčková, OA4