Projekt Obědy do škol

Projekt Obědy do škol ve Středočeském kraji ve školních letech 2023 – 2025, reg. č.: CZ.03.04.01/00/22_026/0003801 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt se zaměřuje na pomoc dětem ve věku 2-26 let ohrožených materiální nebo potravinovou deprivací.

Cílem projektu je poskytnout dětem bezplatné předškolní nebo školní stravování v rámci školních let 2023/2024 a 2024/2025.

obedy do skol logo | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Obědy do škol | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu.: CZ.03.04.01/00/22_026/0003801

obedy do skol obrazovka horizontalni | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Obědy do škol | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav