Fairtrade

Dnes jsem v aule naší školy zažila dvě krásné hodiny se svou třídou EL2. Tématem hodin byl Fairtrade. A co bylo jinak? Vyučování vedly dvě žákyně – Iveta Kuberová a Linda Vojáčková. Když s mikrofonem v ruce a úsměvem na tváři zahájily v aule školy přednášku, objevil se na plátně první snímek jejich prezentace, kterou nazvaly „Malá známka, která dělá velké věci“. Po úvodním vysvětlení slova Fairtrade seznámily spolužáky postupně se šesti základními standardy výroby pod touto značkou. Svůj výklad doplňovaly fotografiemi, ale i ukázkami z dokumentárních filmů. Moc se mi líbilo, že do tématu vtáhly všechny žáky různými aktivitami, ať už pracovními listy, čtením příběhů skutečných dětí nebo otázkami. Za správnou odpověď své spolužáky odměňovaly – čím jiným, než čokoládou se značkou Fairtrade. Tvořili jsme myšlenkovou mapu. Vyplňovali jsme Vennův diagram. V samém závěru jsme si získané informace prověřili pomocí kvízu v Kahootu a se zvoněním jsme ještě stihli vyplnit dotazník v Google Forms, který jsme si načetli z QR kódu na posledním snímku prezentace.

Chtěla bych touto cestou děvčatům poděkovat za skvěle připravenou přednášku. Jsem ráda, že mám ve své třídě tak aktivní žákyně.                         

Přednáška proběhla v rámci projektu „VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – OPJAK“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759 dne 31. 5. 2024.

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759