Mediální seminář a workshop

Dne 24. 4. 2024 proběhl pro vybrané žáky ekonomického lycea mediální seminář s marketingovou specialistkou Mgr. et Bc. Kamilou Spoustovou. Po prezentaci a představení firmy City Street Games, s.r.o. a mobilní aplikace Get Out Fun byly žákům na praktických příkladech vysvětleny základy marketingu a nejdůležitější oblasti marketingové komunikace. Lektorka žákům vysvětlila pojmy jako například marketingový mix 4P nebo B2B a B2C marketing. Diskutovalo se o brandingu a o identitě značky. Po semináři následoval workshop, který byl zaměřen na správnou volbu marketingových nástrojů i na různé varianty propagace únikové hry. Žáci se zamýšleli nad nejlepším způsobem propagace své hry nebo nad způsoby komunikace s veřejností a základními školami. Řešilo se, jak natočit video nebo jak komunikovat na sociálních sítích. Přestože se seminář i workshop konal v odpoledních hodinách a žáci museli obětovat svůj volný čas, zpětná vazba byla velmi pozitivní. Seminář i workshop tak splnil svůj cíl – propojit učivo s praxí a probudit v žácích zájem o marketing.

Seminář se mohl uskutečnit díky projektu podpořeného Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The Velux Fundations.

trojlogo 1 transparent 1 768x244 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
NROS | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Číslo projektu: 162232_247