POKOS na VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Co je vlastně POKOS? Je to zkrácený název pro „přípravu občanů k obraně státu“, která je nedílnou součástí plánování obrany státu. V době míru má příprava občanů k obraně státu vzdělávací charakter a provádí se na základních a středních školách. V rámci tohoto programu navštívili naši školu příslušníci AČR z Krajského vojenského velitelství Středočeského kraje.

V praxi to znamenalo, že ve středu 8. 3. 2023 od časného rána bylo připravováno 7 stanovišť, na kterých vojáci přednášeli nebo předváděli svoje dovednosti. V 9 hodin vyrazily skupiny studentů na trasu po stanovištích. Prvním zastavením bylo stanoviště s tématem, co je vlastně POKOS, proč vznikl, čím se zabývá, o krizových stavech, mezinárodních organizacích, nebo jak funguje naše armáda. Na druhém zastavení bylo možné si ověřit své znalosti z oblasti první pomoci. Zdravotník z řad AČR představil rozdíly první pomoci v bojových podmínkách a v civilním životě. Spoustu informací a dovedností, např. masáž srdce či zastavení tepenného krvácení, mohou studenti využít i ve svém osobním životě. Třetí stanoviště poskytlo studentům informaci o kariéře v AČR a studiu na vojenských VŠ. Stanoviště čtyři nabídlo informace, co dělat při úniku chemických látek či jak nasazovat ochranné protichemické obleky včetně masky. Na pátém stanovišti čekal dnes již veterán – vojenský automobil UAZ. Tento vůz upoutal pozornost především studentů oboru Strojírenství a prověřil jejich školní znalosti z odborných předmětů. Šesté stanoviště zaujalo možností zamaskovat svůj obličej k nepoznání. Studenti si také prohlédli současnou výstroj a výzbroj příslušníků armády. Zájemci si také mohli vše vyzkoušet včetně vystavených zbraní, popřípadě se s nimi i vyfotit. Poslední stanoviště se v průběhu dne stalo nejoblíbenějším – střelba na terč z airsoftových zbraní. Zde střelci „pálili“ na terče jednotlivými výstřely, ti zkušenější v dávkách. Vážíme si toho, že příslušníci armády zavítali na naši školu, a děkujeme jim za nasazení, s jakým našim studentům přiblížili problematiku obrany státu a ochrany člověka za mimořádných situací.

Krajské vojenské velitelství Středočeského kraje

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759