Eurokvíz 2023

V průběhu měsíce února a začátku března se 1. a 2. ročníky SŠ všech oborů zapojily do soutěže Středočeského kraje Eurokvíz.

Soutěže se zúčastnilo celkem 21 skupin (1 skupina maximálně 10 žáků) pod vedením Mgr. Ivany Domácí, Ing. Hany Medlíkové a Ing. Jany Procházkové.

Žáci soutěžili formou kvízu v elektronické podobě ze znalostí regionu takzvané 4-Dohody. Otázky letošního ročníku byly zaměřeny na kulturní dědictví těchto regionů: Evropa, Burgundsko, Opolské vejvodství, Porýní-Falc a Středočeský kraj. Každá skupina na závěr kvízu měla kontrolní otázku, kde měla odhadnout celkový počet skupin zapojených do letošní soutěže.

Vítězná skupina s největším počtem bodů získá jako výhru třídenní pobyt v Bruselu ve dnech 22. – 24. května 2023. Výsledky budou zveřejněny koncem dubna.

Děkuji všem žákům za příkladné zapojení do soutěže a výše zmíněným kolegyním za pomoc a zapojení.