Dějepis trochu jinak

Hodiny dějepisu trochu jinak prožili studenti třídy OA1A. Téma vrcholného středověku zpracovali ve formě tzv. labbooků. Ve skupině si zvolené téma museli rozvrhnout, naplánovat, zpracovat a následně odprezentovat před třídou. Přínosem žákům byly nejen nové historické poznatky, ale především práce s informacemi a týmová spolupráce.

Výsledné labbooky můžete zhlédnout v učebně 68.

Všem zúčastněným děkujeme.

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759