Pátrání v archivu

Studenti třídy EL2 se v rámci programu Krokusy vydali pátrat po osudech čáslavských Židů. Ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře pro ně byly připraveny dokumenty, ve kterých se snažili, v této počáteční fázi historického bádání, vyhledat soupis židovských obyvatel Čáslavi. Zároveň měli možnost nahlédnout do původních stavebních plánů místní synagogy.