Obhajoby ročníkových prací třídy S3

Tak jako každý rok, i letos se v aule školy objevili ročníkové práce, které vytvářejí studenti třetího ročníku oboru strojírenství jako své dlouhodobé projekty.

Studenti si vybírali rozmanitá témata, někdy jimi samotnými zvolená dle jejich zájmů a koníčků. Letos bylo možné vidět převážně 3D modely, které byly vytvořené v programu Autodesk Inventor a následně vytisknuty na 3D tiskárnách, mezi ně patřily modely jako meč, granátomet, šachové figurky, stojan na turistické známky, lego figurka a skelet postavy ze hry. Nechyběla však ani ruční práce, a tak jsme se pokochali renovovaným jízdním kolem, motorkou, celým renovovaným motorem z motocyklu Simson a také stojánkem na motocykly. Nakonec se objevily i dvě kuše a robotický pavouk.

Ačkoliv jsou ročníkové práce nepovinné, je nanejvýš užitečné si tento projekt zvolit a zrealizovat, neboť bujné zkušenosti se dají uplatnit nejen při pokračování ve studiu na vysokých školách, ale i v zaměstnání. Pokud budou studenti chtít, mohou v projektech pokračovat zpracováním dlouhodobé maturitní práce.

Všichni dokázali své práce úspěšně obhájit před komisí a nižšími ročníky, za což jim patří velké uznání a respekt. V neposlední řade jim patří také štěstí do dalších prací.

Na další strojařské projekty se můžeme těšit zase příští rok.