Návštěva Pražského hradu

V pondělí 5. 6. 2023 se naše třída OA1A společně s třídou OA1B vydala na historickou exkurzi do Prahy. Během ní jsme navštívili areál Pražského hradu, za erudovaného výkladu paní průvodkyně jsme měli možnost navštívit mimo jiné Vladislavský sál, chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha, baziliku sv. Jiří či Zlatou uličku. Ocitli jsme se v místnosti, kde došlo k tzv. 2. pražské defenestraci, stáli jsme pod balkónem, kde měl v březnu tohoto roku svůj první proslov nově dosazený prezident České republiky, či jsme zhlédli výměnu hradní stráže. Dalo by se říci, že jsme se ocitli na místě, kde se historie snoubí s přítomností i budoucností.

K. Štubnerová, OA1A

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759