Návštěva Lékárny Santé

Dne 18. 4. 2023 se naše třída EL1 během hodiny Ekonomiky vydala v doprovodu paní učitelky Procházkové do Lékárny Santé, která patří firmě Lékárny HERBA s.r.o.

V lékárně nás přivítala paní magistra Pecková, která nás zavedla přes obchod a sklad až do kanceláře, kde jsme si vyslechli připravený výklad o systému zásobování. Krok po kroku nás provedla cestou zásob v lékárně => převzetím od dodavatele, kontrolou zboží dle dodacích listů, vystavením případné vratky, evidencí faktur, opatřením cenovkou, uložením zásob do skladu, kontrolou expirace a výdejem zásob zákazníkům, kdy načtením čárového kódu každé položky dojde k zaevidování úbytku zásob. Paní magistra nám podrobně popsala i inventuru, která probíhá jednou ročně. Na závěr nám nastínila, jak funguje objednávání zásob, tak, aby měli v lékárně zásoby v požadované výši. Zdůraznila i potřebu skladování některých léčiv dle předepsaných podmínek. Návštěva v lékárně se nám moc líbila a praktické informace, které jsme získali, určitě zužitkujeme, neboť se ve škole o optimalizaci zásob právě učíme.

Děkujeme pracovníkům lékárny za laskavé přijetí, a především paní magistře Peckové za vstřícný a milý přístup.                                   

Aneta Roušarová, EL1

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759