SUPER MEGA DigiDay

Dne 19. 4. 2023 se žáci prvního ročníku ekonomického lycea zapojili do projektu SUPER MEGA DigiDay: Bezpečný internet pro všechny, který zorganizovala Google User Group ČR. Akce probíhala formou celodenního streamu. Žákům středních škol byla určena dopolední část programu od 8:00 do 12:30 hod.

Po úvodním slovu Ondřeje Neumajera z Národního pedagogického institutu zazněly přednášky na tato témata:

Digitální wellbeing a všímavost (Markéta Borovcová)

Nenaleť fejkom (Alexandra Guttmann)

Cizí lidé – bezpečná komunikace (Agáta Hrdličková)

Edukativní hra Zachraňte prázdniny! (Tereza Kráčmarová)

Akce byla ojedinělá svým zaměřením, řečníky i zvoleným způsobem předání informací k daným tématům.  Stream byl zároveň interaktivní. Žáci během první přednášky vyplňovali připravený pracovní list a v průběhu celého dopoledne využívali aplikaci Mentimeter, aby se mohli zapojit do anket, hlasovat a odpovídat na otázky.  V rámci přednášek byly zadávány i úkoly pro celou třídu, které měli žáci společně s učitelem prodiskutovat a vyřešit.

Tato akce nám nabídla nový inovativní a zajímavý způsob, jak u žáků rozvíjet kritické myšlení a schopnost ověřovat získané informace.

Super Mega DigiDay: Bezpečný internet pro všechny – YouTube

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759