Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“

Když se zaplněnou aulou naší školy rozezněla rakouská hymna a žáci dostali pokyn, aby povstali, bylo znatelné jejich velké překvapení. Někteří žáci si po vzoru muže stojícího u pultíku dali také svou levou ruku na srdce. Tak takhle překvapivě začala v pátek 16. 2. 2024 přednáška Mgr. Filipa Velímského Ph.D., starosty Muzejního a vlastivědného spolku „Včela Čáslavská“.

Mgr. Filip Velímský Ph.D. přišel do naší školy na pozvání studentů ekonomického lycea, aby představil Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“. Název tohoto spolku je pro dnešní žáky trochu nepochopitelný. Při výběru jména se zakladatelé inspirovali dílem slavného básníka Vergilia a chtěli jako pilné včelky sbírat a opatrovat památky minulosti. Znamená to, že ve spolku včely pro med opravdu nechovají, ale že členům tohoto spolku vděčíme například za sbírky v našem muzeu nebo za archeologické výzkumy v našem regionu.  

Nikdo v sále nevěděl, jak významný spolek v Čáslavi máme, jde totiž o nejstarší muzejní spolek u nás, který byl založen už v roce 1864 a který je aktivní až dodnes. Přednášející s humorem sobě vlastním prošel historií spolku, a tak se žáci dozvěděli zajímavosti o jeho zakladatelích, významných i čestných členech, viděli spoustu historických dokumentů, kreseb a fotografií. V přednášce se věnoval i Klimentu Čermákovi, pod jehož vedením došlo ve spolku k největšímu rozmachu činnosti. Závěr přednášky byl věnován současným aktivitám spolku a nechybělo ani pozvání na akce, které Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ pořádá.

Pokud se chcete dozvědět více, navštivte webové stránky www.vcelacaslavska.eu

Z přednášky bylo zřejmé, že práce je pro Filipa Velímského koníčkem, a doufám, že jeho nezměrné nadšení pro historii nakazilo mnoho našich žáků.

trojlogo 1 transparent 1 768x244 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
NROS | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Číslo projektu: 162232_247