Hlásíme návrat z hor

V sobotu jsme úspěšně zakončili náš školní lyžařský kurz.

Kdo? Třídy OA2, S2 a EL1

Kde? Penzion Blesk v Horní Malé Úpě

Termín? 2. – 8. 1. 2022

Doprovod? Mgr. Jan Spáčil (vedoucí kurzu, instruktor lyže), Mgr. Bc. Pavla Havelková (instruktor snb), Mgr. Věra Szabová (instruktor lyže), Mgr. Jana Ptáčková (pedagogický dozor)

Výsledek? Dobrá nálada, získání a zdokonalení lyžařských/snowboardových dovedností, navázání a prohloubení kamarádských vztahů

Přejeme krásné zážitky i účastníkům následujícího kurzu.