Exkurze třídy OA2

Ve středu 4. května 2022 vyjeli žáci třídy OA2 do Poštovního muzea v Praze, které sídlí nedaleko nábřeží Ludvíka Svobody v tzv. Vávrově domě.

Muzeum bylo zřízeno již v roce 1918 a ve svých počátcích se věnovalo sbírkové činnosti. Největší popularitu získala sbírka dopravních prostředků – dostavníky, kočáry, saně a dokonce i letadlo.

V přízemí jsme si prohlédli expozici československých, českých a zahraničních známek v historických souvislostech. V prvním patře jsme navštívili výstavu Až za obzor …….. Mezinárodní pošta v proměnách času. V pěti tematických okruzích jsme se seznámili jak s historií rozvoje mezinárodního poštovního styku, tak i s dějinnými epochami, které mu příliš nepřály. Celá výstava je doplněna řadou historických map, plakátů, uniforem a dalšího poštovního vybavení. Její dominantou je model polské zaoceánské lodi Batory zapůjčený společně s modelem letadla Aero DH – 50A z Národního technického muzea.

Celou exkurzi jsme si díky krásnému slunečnému počasí parádně užili.