Setkání po třiceti letech

V sobotu 7. května 2022 navštívili školu žákyně a žáci technické třídy T4, kteří zde maturovali před 30. lety. Jako jejich tehdejší třídní učitel jsem je přivítal před školou, kde měli místo setkání. Po vyfotografování před vchodem do školy se přesunuli se do své bývalé třídy, kde proběhla „klasická výuka“. Podle třídní knihy, která byla připravena již pro první setkání v roce 1997, proběhla kontrola docházky a bylo konstatováno, že se dostavilo celkem dvacet „žákyň“ a „žáků“, tedy velká většina. Zbývající byli většinou řádně omluveni.  Poté byli jednotlivé žákyně a žáci postupně vyvoláváni a do třídní knihy byly zaznamenány aktuální informace o každém z nich. Poté následovala prohlídka školy, aby všichni viděli, jak se za třicet let škola proměnila a rozšířila. Po prohlídce školy následovalo posezení v jednom z čáslavských kulturních zařízení.

Další setkání bylo naplánováno za dalších pět let. Tak se všichni budeme těšit.

Jan Novák, bývalý třídní učitel