Exkurze do Českého statistického úřadu

Žáci druhého a třetího ročníku ekonomického lycea navštívili dne 23. 1. 2024 Český statistický úřad v Praze.


„Na úřadě nás velmi mile přivítala paní Krámová a zavedla nás do zasedací místnosti. Čekaly nás dvě přednášky a prohlídka statistické knihovny.

První přednáškou nazvanou ČSÚ – bohatý zdroj informací nás provedl Mgr. Pavel Hortig z oddělení PR a marketingu.  Hovořil o činnosti Českého statistického úřadu, o sběru dat obecně, o poskytování informací veřejnosti, o činnosti úřadu během voleb a také o největším plošném sběru dat s názvem Sčítání lidu, domů a bytů. Seznámil nás s internetovými stránkami www.czso.cz, kde nalezneme mnoho údajů, které se nám budou hodit do hodin ekonomiky, ať už například aktuální míru inflace, míru nezaměstnanosti, HDP nebo průměrnou mzdu. Byli jsme seznámeni i s katalogem produktů, které úřad vydává nebo třeba se statistickým geoportálem.

V druhé přednášce nás Mgr. Michaela Němečková seznámila s demografickou statistikou. Dozvěděli jsme se, co je to demografie a kterých obyvatel se týká. Paní Němečková nám ve své prezentaci ukázala a vysvětlila i několik grafů. Nejvíce mě zaujaly statistiky týkající se počtu narozených dětí, věku prvorodiček nebo statistika naděje dožití. Moc se mi líbily i animované grafy.

Na závěr jsme si prohlédli Ústřední statistickou knihovnu, kde od pracovnice knihovny získal za své výborné znalosti žák Vratislav Klimeš na památku publikaci Příběh statistiky.

Exkurze se nám velmi líbila, zaujala nás a rozšířila naše vědomosti.“

Anna Serebrjakova, EL2

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759