Energetická olympiáda 2023

V pátek 13. 10. 2023 proběhlo v dopoledních hodinách online školní kolo šestého ročníku soutěže Energetická olympiáda. Olympiádu, která je určena žákům středních škol a gymnázií, pořádá společnost Energetická gramotnost, s.r.o. ve spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze. Generálním partnerem olympiády je společnost ČEPS, a.s.. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 523 týmů s tím, že do finálového kola postoupilo pouze 25 nejúspěšnějších týmů.

Žáci plnili prostřednictvím online formuláře zadání, které obsahovalo 30 testových otázek s výběrem odpovědí (A, B, C). Rozhodující byla správnost odpovědí a v případě bodové shody pak čas odevzdání testu. Žáci mohli během školního kola plně využívat internet, neboť tato olympiáda není o rychlosti, pamatování si vzorečků a definic, ale o schopnosti vyhledat relevantní informace a ty správně použít.

Děkujeme všem soutěžícím za reprezentaci naší školy.