Ekonomická olympiáda

Kromě běžného vyučování se žáci obchodní akademie zapojují také do různých soutěžních aktivit, které výuku obohacují o jiný pohled. Jednou z nich je Ekonomická olympiáda, kterou pořádá již několikátý rok organizace INEV. Testování ve školních kolech probíhá online pod dozorem pedagoga, který zajišťuje dodržování pravidel. Se zněním úloh se soutěžící seznamují bezprostředně před jejich vlastním řešením. Utajení soutěžních otázek je nezbytnou podmínkou účasti v Ekonomické olympiádě.

Test obsahoval 25 otázek, každá otázka měla výběr z pěti možných odpovědí a měla vždy jen jednu správnou odpověď. Časový limit na test byl 40 minut a bylo možné využít kalkulačku a psací potřeby.

Školní kola se na přihlášených školách konala během listopadu a prosince. Byla vyhodnocena a na základě výsledků v rámci celého kraje podle počtu získaných bodů nejlepší ze soutěžících postoupili do kol krajských. Za naši školu se podala nejlepší výkon (a tedy postupuje) žákyně 4. ročníku obchodní akademie Gabriela Janglová.

Děkujeme všem za účast a Gábině přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se bude konat v jarních měsících na krajském úřadě nebo partnerské univerzitě.

ekonomická olympiáda logo | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Ekonomická olympiáda | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav