Druhé ročníky v Senátu ČR

Druhé ročníky se v pátek 2. prosince 2022 vydaly na exkurzi do Prahy, cílem bylo sídlo Senátu ve Valdštejnském paláci. Zde je průvodkyně provedla interiéry a podala podrobný výklad nejen o historii budovy, ale i o osobnosti Albrechta z Valdštejna. Nedílnou součástí bylo i připomenutí významu Senátu a informace týkající se práce senátorů. Během prohlídky zasedacího sálu se studenti setkali i s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem, který se velmi ochotně zapojil do debaty a popsal pracovní náplň senátora.

Součástí exkurze byla i procházka historickým centrem Prahy, během níž měli studenti možnost navštívit vánoční trhy a „nasát“ pravou adventní náladu.