Soutěž „Má dáti / Dal“

Dne 13. dubna 2022 proběhlo školní kolo soutěže v účetnictví „Má dáti / Dal“. Soutěž byla určena pro všechny žáky 4. ročníku třídy  OA4. Soutěž měla část teoretickou (výběr správné odpovědi) s maximálním počtem bodů 16 a část praktickou (řešení souvislé účetní úlohy formou účetního deníku) s maximálním počtem bodů 18. Na prvním místě se umístili David Šindelář a Marek Mikulenka s celkovým počtem bodů 33. Druhé místo obsadila Aneta Čarková s celkovým počtem bodů 32. Třetí místo získaly Kristýna Hornischer a Žaneta Hurdová s celkovým počtem bodů 31.

Přejeme všem žákům hodně úspěchů u rychle se blížících maturitních zkoušek.