Den otevřených dveří

V sobotu 6. 11. 2021 proběhl Den otevřených dveří. Již v 8 hodin škola přivítala první zájemce o studium. Návštěvníci byli postupně rozděleni do skupin podle zájmu o studium a v jednotlivých třídách jim byly sděleny základní informace k danému zaměření.

Následně je studenti provedli školou, kde v jednotlivých odborných učebnách vyslechli podrobnější informace o studiu a prohlédli si postupně celou školu – školní dílny, laboratoře, školní knihovnu, jídelnu, domov mládeže, jazykové učebny atd.

Během celého dopoledne se ve škole vystřídalo velké množství zájemců z různých koutů kraje i ze vzdálenějšího okolí.