Den otevřené radnice

V pondělí 27. února 2023 se žáci třídy EL1 zúčastnili akce Den otevřené radnice v Čáslavi.

„Dnes jsme se s panem učitelem Kalivodou a paní učitelkou Procházkovou vydali na Den otevřené radnice v Čáslavi. Paní průvodkyně nás před budovou radnice přivítala a krátce nám pověděla o historii budovy. Každý z nás dostal vědomostní kvíz s otázkami.  Následně jsme navštívili kancelář paní místostarostky a také kancelář pana starosty. Měli jsme velké štěstí, protože pan starosta si na naši skupinu udělal čas a povídal si s námi o tom, co vše má jako starosta na starosti. Na závěr našeho povídání se s námi i vyfotil. Potom jsme si prohlédli obřadní síň a také Žižkovu síň s uloženými ostatky J. Žižky z Trocnova. Během celé prohlídky nám paní průvodkyně jednotlivá místa na radnici popisovala, a tak jsme měli dostatek informací pro vyplnění vědomostního kvízu.  Vyplněný kvíz jsme odevzdali v informačním centru a na památku si každý z nás odnesl krásný pohled Čáslavi.

Vzhledem k tomu, že jsou v naší třídě jen dvě žačky z Čáslavi, jsme rádi, že jsme se i my, kteří do Čáslavi dojíždíme, mohli touto formou dozvědět něco o historii Čáslavi, o jejích památkách i o fungování městského úřadu.“

Vojtěch Tichý, EL1

eu+mŠmt barevné | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
OPJAK | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003759