CAD soutěž

Společnost 3E Praha Engineering, a.s. pořádá každý rok celostátní soutěž ve 2D kreslení a 3D modelování pro všechny střední a průmyslové školy, gymnázia i učiliště. Naše škola se již tradičně zapojila a akce zúčastnila.

Soutěž se uskutečnila v úterý 21. 3. 2023 ve škole SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové. Za naši školu se přihlásilo 8 účastníků ze třídy S4, kdy šest žáků bylo zapsáno ve 3D modelování a dva ve 2D.

Žáci soutěžící v kategorii 2D měli za úkol vytvořit 2D výkres součástky podpěry ozubeného kola. Soutěžící ve 3D modelování měli za úkol převést nákres výlisku pájky do trojrozměrného prostředí. 

Pro učitele byl připraven program u místního sběratele parních stojů Jana Tomka.

Soutěž je přínosem pro školy i žáky. Škola má možnost zjistit aktuální požadavky na absolventy škol ze strany zaměstnavatelů a aktivně tyto znalosti aplikovat při výuce. Žáci dostávají zpětnou vazbu na své dovednosti a znalosti z pohledu odborných techniků.

Celé akce se zúčastnilo cca 70 žáků z patnácti různých škol.

Naši žáci obsadili 4. místo ve 3D modelování a 6. místo ve 2D modelování.