Technologická olympiáda 2023

V pátek 24. 3. 2023 proběhlo v dopoledních hodinách online základní kolo druhého ročníku soutěže Technologická olympiáda,  která je určena pro žáky středních škol a gymnázií z celé České republiky. Technologická olympiáda probíhá pod záštitou Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a MŠMT. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 571 týmů z různých středních škol, do finálového kola z nich postoupilo pouze 25 nejlepších.

Naši školu reprezentovalo 5 soutěžních týmů, složených z žáků, jejichž jmenný seznam vidíte na připojené fotografii. Soutěžící ve školním kole plnili v internetovém portálu online zadání testu. Během soutěže jim byl umožněn přístup na internet, neboť soutěž klade důraz na logické myšlení a na schopnost dohledat potřebné informace. Školní kolo obsahovalo 25 testových otázek, na jejichž vypracování měli soutěžící maximálně 3 hodiny. Kompletní výsledková listina je k nahlédnutí. 

Velmi mě potěšilo, že zájem o účast v této celostátní vzdělávací soutěži projevili sami žáci, kteří se v únoru tohoto roku zúčastnili přednášky absolventa FEL ČVUT v Praze pana Oleksandra Chmela na téma Technologická gramotnost. Je vidět, že naše snaha o popularizaci současných moderních technologií nevyšla naprázdno. Letošní rekordní zájem žáků je signálem, že podobné projekty mají smysl.