Absolutoria třídy V3K

V pondělí 12. června 2023 byly v aule školy slavnostně zahájeny absolutoria třídy V3K tj. závěrečné zkoušky III. ročníku vyšší odborné školy studentů neprezenční formy vzdělání.

Třídní vyučující Mgr. Hana Kosíková představila studentům zkušební komisi, ve které je i odborník z praxe paní Mgr. M. Dvořáková ze společnosti Anima Čáslav, o.p.s.. Předsedou zkušební komise je paní Ing. H. Karlíková z VOŠ, OA, SOUT Chotěboř. Na závěr ředitelka školy Mgr. V. Szabová popřála studentům mnoho štěstí k těmto závěrečným zkouškám.