Absolutoria třídy V3E

Ve středu 15. června 2022 byly v aule školy slavnostně zahájeny absolutoria třídy V3E tj. závěrečné zkoušky III. ročníku vyšší odborné školy studentů prezenční formy vzdělání.

Třídní vyučující Ing. Jana Nováková představila studentům zkušební komisi, ve které je i odborník z praxe paní Mgr. M. Dvořáková ze společnosti Anima Čáslav, o.p.s. Předsedou zkušební komise je paní Ing. H. Karlíková z VOŠ, OA, SOUT Chotěboř. Na závěr ředitelka školy Mgr. V. Szabová popřála studentům mnoho štěstí k těmto závěrečným zkouškám.