Agilita, aneb zvyšování produktivity při studiu, v podnikání i v každodenním životě

Dne 10. 5. 2022 se pro žáky 3. ročníku Obchodní akademie a Ekonomického lycea uskutečnila přednáška na téma: Agilita, aneb zvyšování produktivity při studiu, v podnikání i v každodenním životě. Přednášku vedla lektorka Ing. et. Ing. Soňa Karkošková, Ph.D. z Katedry informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze.

V úvodu přednášky lektorka žákům vysvětlila, co pojmy agilita a agilní přístup znamenají. Agilní přístupy, původně používané pro vývoj softwaru, se nyní úspěšně využívají ve všech manažerských doménách. Agilní přístupy známé jako koncepty postupných kroků a úspěchů, neustálého zlepšování a spolupráce vedou k lepším produktům a službám a k efektivnějšímu vývoji. Lektorka žákům popsala, jak lze tyto metody aplikovat také během studia nebo v našem každodenním životě.  V závěru přednášky si žáci získané znalosti o principech agility procvičili při zábavné hře, kdy se stali majiteli pizzerie a museli vymýšlet inovace a příležitosti pro zlepšení svého podnikání.

Přednáška byla zajímavá a podnětná. Žáci během přednášky aktivně spolupracovali a z jejich dotazů bylo zřejmé, že je toto téma velmi zaujalo.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
IKAP II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

IKAP II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862