Technologická gramotnost

Dne 18. 3. 2022 se pro žáky III. a IV. ročníku SPŠ uskutečnila v aule naší školy přednáška na téma Technologická gramotnost. Přednášku vedl absolvent FEL ČVUT v Praze pan Tadeáš Salaba, který společně se svým kolegou Oleksandrem Chmelem, provedl žáky světem technologie. Žákům byly mj. představeny aktuální novinky z oblastí elektromobility, umělé inteligence, kyberbezpečnosti, 5G a IOT. Diskutovalo se například o tom, zda je provoz elektromobilů skutečně bez emisí nebo o tom, jaké stopy za sebou každý z nás nechává na internetu. Velký ohlas měla diskuze o autonomním řízení vozidel, kdy by vozidlo při nejvyšším stupni autonomního řízení „řídilo“ již bez lidského vstupu.

Dvouhodinová přednáška byla velmi zajímavá, mnohým pomohla zorientovat se v dané problematice, ale otevřela i taková témata, nad nimiž budou žáci ještě dlouho přemýšlet.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Šablony II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740

Aktivity SŠ:

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky