Exkurze do Komerční banky, a. s. Kolín

V pátek 18. března 2022 se třída OA2 zúčastnila exkurze do Komerční banky v Kolíně. Zde se jich ujala ředitelka pobočky paní Aneta Luňáková.

První část setkání byla věnována problematice investic. Každá investice je samozřejmě spojena s rizikem a je jen na nás, jaké jsme ochotni přijmout. V bance vždy dělají testy investora a podle jeho odpovědí mu namodelují vhodné portfólio. Také my jsme měli možnost si test v demoverzi vyzkoušet. V současné době je možné investovat do akcií, podílových fondů, dluhopisů, komodit, derivátů a nemovitostí.

Dále mezi nás zavítala paní Hana, která pracuje ve zdejší pobočce již úctyhodných 35 let. Seznámila nás se vznikem komerční banky jako peněžního ústavu i s historií této budovy a pobočky. Věnovala se i problematice oběživa, padělkům peněz a aktuálně také vyplácení vkladů klientům Sberbanky.

Na závěr jsme si prošli celou banku, sestoupili až k safetovým schránkám, které jsou klienty hojně využívané.

Celá exkurze vhodně doplnila a rozšířila učivo odborných ekonomických předmětů v oblasti finanční gramotnosti.

Děkujeme paní ředitelce za umožnění návštěvy banky a těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce.