Stáže ve firmách – projekt ŠABLONY II

Stáže ve firmách – projekt ŠABLONY II

V rámci projektu „Šablony- stáže“ jsme mohli o letních prázdninách spolu s kolegou Milošem Rokytou navštívit podniky v blízkém i vzdálenějším okolí města Čáslav. Zaměstnanci firem byli ochotni nás na pár dní vzít mezi sebe, ukázat nám jak jejich firma funguje a na jakých principech stojí jejich úspěch.

Prvním podnikem 7. července bylo DAKO CZ a.s., sídlící v nedaleké obci Třemošnice. Společnost dodává brzdové systémy a komponenty pro nákladní a osobní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy, soupravy metra i tramvaje. Kolejová vozidla s brzdami a komponenty DAKO je možné vidět nejen v Evropě, ale také v Číně, Indii, Malajsii, Indonésii či Alžírsku. Podnik disponuje moderní zkušební laboratoří, vlastním vývojem, konstrukčním pracovištěm a školící akademii.

Po krátkém uvítání představenstvem firmy jsme navštívili jednotlivá oddělení – obchodní úsek, personální útvar, konstrukční oddělení, zkušebnu, obrobnu a školící akademii. Po celou dobu byla znát fundovanost zaměstnanců – zvládli odpovídat na všechny naše dotazy odborným, zároveň však pro laika srozumitelným způsobem.

Další den, 8. července, jsme zamířili do společnosti GOLDBECK Prefabeton s.r.o. Ta sídlí v nedalekých Dolních Bučicích. Hned v úvodu nás zaujal nový parkovací dům, který firma nechala zbudovat pro své zaměstnance a podnikové návštěvy.

V úvodu jsme se dozvěděli, že společnost je předním výrobcem železobetonových konstrukčních prvků a zároveň dodavatelem železobetonových a ocelových nosných konstrukčních systémů na klíč. Zajišťuje komplexní servis pro zákazníky (vypracování projektové dokumentace, výroba dílů na míru a montáží přímo na stavbě). Poté jsme se přesunuli na konstrukční a projekční oddělení a zázemí společnosti. Při cestě do výrobního úseku jsme se mohli seznámit se systémem uložení a uskladnění hotových výrobků.

Samotná výroba je dosti rozsáhlá, rozložená do několika výrobních hal (výroba panelů, sloupů, průvlaků, parkovacích panelů, prostory pro míchání betonových směsí).

Dalším zajímavým místem bylo místo pro recyklaci odpadů z výroby a způsob oddělování železných prutů z betonových výrobků, jejich drcení a třídění.

V pátek 9. července jsme zavítali do Pardubic. Zde má svoje sídlo společnost LOM PRAHA s.p. Centrum leteckého výcviku (CLV) v Pardubicích, které zajišťuje od roku 2004 kompletní výcvik pilotů Armády České republiky (AČR).

Během úvodního přivítání a krátké prezentace jsme se dozvěděli, že zkušený tým profesionálních pilotů, instruktorů, techniků a dalšího pozemního personálu zajišťuje všechny fáze výcviku letců a techniků. Centrum zajišťuje rovněž výcvik pilotů na cvičných letounech Z-142C AF a L-39C, transportních strojích L-410 a vrtulnících Enstrom-480 a Mi-17. Technici jsou vycvičeni pro přípravu a technickou údržbu vrtulníků Mi-17.

Dále jsme navštívili ekonomický úsek,provoz letecké techniky na stojánce, provozní budovu a akademický úsek. Velmi zajímavá byla prohlídka hangárů a úkryty letadel s technikou CVL Pardubice.

Jako poslední podnik stáží byl ENELEX spol. s r.o. ve Chvaleticích, který jsme navštívili 12. a 13. července. Firma je výrobcem a vývozcem speciálních elektronických přístrojů a mechanických vzorkovačů paliva, především pro hornictví a energetiku.

Zaměstnanci nás provedli jednotlivými úseky a odděleními firmy. Nosným programem je návrh a realizace systémů řízení kvality uhlí, výroba on-line analyzátorů pro kontinuální měření kvality uhlí, výroba automatických vzorkovačů paliva a také výroba analyzátorů kyslíku pro optimalizaci spalování (v elektrárnách, teplárnách a spalovnách). Rovněž jsme se mohli podívat na výrobu speciálních protipožárních termovizních systémů. Odbornost a profesionalita celého personálu podniku byla na velmi vysoké úrovni.

Získané poznatky byly přínosem pro rozvoj pedagogické profese a budou předány našim studentům při výuce technických předmětů.

Ikap Ii | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Ikap Ii | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740

Aktivity SŠ:

2.III/16           Stáže pedagogů u zaměstnavatele