Projektový den třídy EL3/OA3B

V průběhu prvního pololetí školního roku 2021/2022 se naše třída EL3/OA3B zúčastnila projektového dne ve škole „Čáslavské firmy a úřady ve světě“.

Předmětem zájmu naší třídy se stala společnost LESS & Timber, a.s., která produkuje truhlářské a stavební řezivo, je výrobcem lepeného hranolu a zpracovatelem kvalitní kulatiny.

Nejprve bylo nutné oslovit danou firmu a navázat komunikaci za účelem zjištění informací pro další zpracování projektu. Vybraní zástupci ze třídy firmu osobně navštívili. Na exkurzi jsme se dozvěděli spoustu užitečných informací o fungování firmy a o zahraničních partnerech. Své poznatky jsme pak předali svým spolužákům. V pondělí 20. prosince 2021 celá akce vyvrcholila. V průběhu jsme společně kompletovali zjištěné informace o firmě, pracovali s fotodokumentací, vytvářeli prezentaci a plakát. Na závěr jsme svou práci představili svým hodnotitelům. Většina z nás odcházela spokojena se svou prací, ale hlavně obohacena o nové znalosti a postřehy z praktického života.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Šablony II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740

Aktivity SŠ:

2.III/21 Projektový den ve škole