Mgr. Jana Trčková

dsc 1399 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Projektový den třídy EL3/OA3B

V průběhu prvního pololetí školního roku 2021/2022 se naše třída EL3/OA3B zúčastnila projektového dne ve škole „Čáslavské firmy a úřady ve světě“. Předmětem zájmu naší třídy se stala společnost LESS & Timber, a.s., která produkuje truhlářské a stavební řezivo, je výrobcem lepeného hranolu a…