Praha židovská

Dne 28. 4. 2022 se třída OA3A v rámci projektu Šablony II zúčastnila exkurze s názvem „Praha židovská“. Program zahrnoval prohlídku Židovského muzea s průvodcem. Studenti se seznámili s historií Židů v Praze, s jejich způsobem života v  židovském ghettu. Navštívili Starý židovský hřbitov, Maiselovu, Staronovou, Klausovu a Španělskou synagogu a Obřadní síň a dále židovskou radnici. Žáci se dozvěděli více  o židovských zvycích, a jak se s Židy zacházelo během nacistické okupace a 2. světové války. Během exkurze se také seznámili se životem Franze Kafky. 

Exkurzi jsme si skvěle užili, vyšlo nám nádherné počasí a paní průvodkyně nám sdělila spoustu zajímavých informací.

logolink op vvv hor barva cz1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Šablony II. | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav

Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016740

Aktivity SŠ:

2.III/22 Projektový den mimo školu