Setkání členů Rady rodičů


V úterý 11. 4. 2023 proběhlo v ředitelně setkání Rady rodičů. Na jednání byla představena nová předsedkyně Spolku rodičů – paní Petra Matzová a účetní spolku – paní Jaroslava Bruthansová.
Zástupci rodičů odsouhlasili příspěvky pro žáky na podporu školních aktivit, zvolili zástupce do Školské rady a připravují se na plesovou sezónu maturitních tříd v roce 2024.