Spolupráce s firmou Nymwag CS a.s. Nymburk

V letošním školním roce škola zahájila spolupráci s firmou Nymwag CS a.s. Nymburk. Uskutečnila se exkurze třídy S4 ve firmě společně s praktickým svařováním ve výcvikovém centru firmy, pod odborným dohledem profesionálních svářečů. Studenti si prakticky vyzkoušeli svařování metodou TIG a svařování v ochranné atmosféře CO2.

Zástupci školy a firmy také uskutečnili několik vzájemných setkání, kdy projednali další postup vzájemné spolupráce. Z důvodu oboustranného rozhodnutí tuto spolupráci ještě rozšířit, bylo 30. 5. 2023 se společností Nymwag CS a.s. Nymburk podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci.

Tento dokument vytváří rámec pro vyjádření společných zájmů a potvrzení spolupráce v oblasti vzdělávání, výchovy a pracovního uplatnění žáků VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, společného přesvědčení o nezbytnosti kvalitní výchovy nové generace odborníků v oblasti moderních technologií.

Firma Nymwag CS a.s. Nymburk se od tohoto školního roku stala oficiálním partnerem naší školy.