Odborná praxe na Vyšší odborné škole Čáslav

Odborná praxe na Vyšší odborné škole Čáslav

Vyšší odborná škola Čáslav připravuje své studenty pro praxi i studium na vysokých školách. Součástí tříletého studia v oboru Výrobní a řídící systémy podniku je i souvislá pětiměsíční praxe.

Té se zúčastňují studenti všech zaměření prezenční formy studia. Snahou školy je zajistit praxi s ohledem na zaměření – management a personalistika, účetnictví a finance podniku, řízení jakosti a metrologie, údržba a servis techniky.

Pětiměsíční souvislá praxe se i přes počáteční nejistotu ze strany firem stala velmi pozitivně hodnocenou součástí studia. Od prvopočátku se ukázalo, že studenti jsou dobře připraveni pro praxi. Vyšší odborná škola se stala velice uznávanou v rámci přípravy studentů pro praktické uplatnění. V průběhu celé existence vyšší školy nebyly problémy se zajištěním praxe, a to ani v případě zdravotně postižených studentů. Od prvních několika firem dnes škola spolupracuje s více než devadesátkou podniků a organizací v oblasti praxe.

V letošním roce studenti vykonávali tuto praxi u těchto subjektů: Philip Morris ČR, a.s. Kutná Hora, Obec Vrdy, Houfek a.s. Golčův Jeníkov, Pavliš a Hartmann, spol. s.r.o. Chvaletice, Čerpací stanice PAP OIL Zlaté slunce Břežany, Ing. Radim Dvořák – daňový poradce Kolín, Beneš-pekárna, s.r.o. Kutná Hora, Reality Sisi – rodinná realitní kancelář Vřesina, Městský úřad Golčův Jeníkov, Okresní soud v Kutné Hoře, Úřad Práce ČR – kontaktní pracoviště Kutná Hora a Kolín, Kovolis Hedvikov a.s. Hedvikov 1, 538 43 Třemošnice, Dudinger s.r.o. Sadská, Česká spořitelna – pobočka Kouřim, Lahůdky Dušek, s.r.o. Vrdy, Solan Solution s.r.o. Chotěboř, Tiskárna Grafia Gryč s.r.o. Kutná Hora, MANAG a.s. Kolín, Obec Žiželice, Intersoll-rand Equipment Manufacturing CZ, s.r.o. Kolín, CEROP Kolín, KOVO, spol. s.r.o. Horka I, KOPOS Kolín, a.s., Mlékárna Hlinsko, a.s., Zenit spol. s.r.o. Čáslav, Foxconn Technology CZ, Kutná Hora. Škola všem partnerům děkuje za velice vstřícný přístup k našim studentům. Připravená praxe ve všech firmách byla na vysoké úrovni a zcela vycházela vstříc potřebám školy. Studenti se stali platnou součástí kolektivu ve všech firmách, a to s vysokým hodnocením jejich práce.

S mnohými firmami byla navázána užší spolupráce zahrnující přednášky zkušených odborníků z jednotlivých  podniků, jako součást výuky, cílené exkurze spojené s přednáškami a praktickými ukázkami v rámci firmy, zapojení firem přímo do praktické výuky formou vytvoření společné fiktivní firmy. Z nejvýznamnějších firem takto spolupracujících je na prvním místě firma Houfek s.r.o. se sídlem v Golčově Jeníkově, dále pak firma Foxconn Technology CZ, Kutná Hora, Ljunghäll, s.r.o. Čáslav, Kavalierglass, a.s. Sázava, Kovolis Hedvikov, a.s. Třemošnice a další. Z organizací pak o naše studenty mají největší zájem Úřad práce v Kolíně, Kutné Hoře, Česká spořitelna s pobočkami v širším i vzdálenějším okolí, Finanční úřad v Čáslavi a další. V současné době projevují o studenty Vyšší odborné školy Čáslav zájem i další firmy a organizace a nabízejí pro ně uplatnění v nejrůznějších oblastech.

Další možností využívanou studenty Vyšší odborné školy je praxe v zahraničí. Počátek této praxe byl položen již krátce po založení Vyšší odborné školy v Čáslavi navázáním spolupráce s Hogeschool Alkmaar v Nizozemí. Škola už v průběhu této spolupráce navázala kontakty v Anglii, Irsku, Německu, Francii, Slovinsku, Maltě. Ve všech těchto zemích byli studenti školy na praxích vysoko hodnoceni ze strany firem i partnerských organizací v rámci programů Leonardo da Vinci a Erasmus. V současné době škola úzce spolupracuje se školami ve Slovinsku, kde každoročně vykonávají naši studenti praxi ve strojírenských podnicích.  Praxe se tak stala možností získat v průběhu studia zaměstnání. Mnohé studenty však po pětiměsíční praxi firmy nerady vrací zpět do školy, což svědčí o dobře nastavené formě výuky. Na druhou stranu vznikají komplikace s dokončením studia. Škola tedy umožňuje přechod studentů prezenční formy na formu kombinovanou.

Absolventi Vyšší odborné školy Čáslav tak mohou v průběhu studia získat nejen odbornost, znalosti a potřebnou praxi, ale v neposlední řadě i zaměstnání. Výhodou je i možnost pokračovat na některé z vybraných vysokých škol uznávajících toto vzdělání. Možností je pak i po ročním studiu na těchto školách získat vysokoškolský bakalářský titul.