Maturitní kalendář 2021/2022

V tomto článku naleznete nejenom důležité termíny, ale i dokumenty vydané Cermatem pro žáky 4. ročníků a časové rozpisy ústních maturitních zkoušek.

do 1. 12. 2021 – podání přihlášky k maturitní zkoušce v jarním termínu

do 31. 3. 2022 – odevzdání seznamu 20ti literárních děl pro ústní zkoušku z CJL

– písemná práce z CJL – 5. 4. 2022 (od 8.00)

– písemná práce z ANJ – 7. 4. 2022 (8.00)

do 22. 4. 2022 – odevzdání „Dlouhodobé maturitní práce“

25. a 26. 4. 2022 – praktická maturitní zkouška OA4

28. 4. 2022 – praktická maturitní zkouška S4

2. 5. až 15. 5. 2022 – didaktické testy společné (státní) části

  • 2. 5. 2022 v 8.00 didaktický test z Matematiky, od 13.00 didaktický test z Anglického jazyka
  • 3. 5. 2022 v 8.00 didaktický test z Českého jazyka a literatury

16. 5. až 20. 5. 2022 – ústní maturitní zkoušky OA4

23. 5. až 27. 5. 2022 – ústní maturitní zkoušky S4

23. 5. až 27. 5. 2022 – obhajoba „Dlouhodobé maturitní práce“ S4

Vydání maturitního vysvědčení – do 3 dnů po ukončení ústních maturitních zkoušek a zveřejnění výsledků DT.

do 25. 6. 2022 – podání přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu

Podzimní termín maturit 2022

26. 8. 2022 – odevzdání „Dlouhodobé maturitní práce“

1. 9. až 10. 9. 2022 – didaktické testy společné (státní) části

  • 1. 9. 2022 v 12.00 didaktický test z Českého jazyka a literatury
  • 2. 9. 2022 v 8.30 didaktický test z Matematiky; od 12.00 didaktický test z Anglického jazyka

15. 9. 2022 – ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky a obhajoby Dlouhodobých maturitních zkoušek