Erasmus+ VŠ – dokumenty

Milí studenti,

zde jsou vám k dispozici ke stažení a vyplnění základní dokumenty pro realizaci mobilit programu Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání. Zároveň zde najdete i vzorové dokumenty a informace, které vám pomohou tyto dokumenty vyplnit.

Základními dokumenty potřebnými pro přihlášení se do programu Erasmus + a následnou komunikaci s partnerskou vzdělávací institucí nebo zaměstnavatelem jsou životopis (CV) motivační dopis. Tyto dokumenty je třeba odevzdat koordinátorovi programu Erasmus, Mgr. Pavlu Kluhovi, v elektronické podobě. (kluh@sps-caslav.cz)

Životopis (CV) má strukturovaný formát, který umožňuje efektivně prezentovat vaše kvalifikace, dovednosti a schopnosti v logickém sledu. Při jeho vyplňování vám může pomoci European Dictionary of Skills and Competences. Tento slovník osobních a profesních dovedností je vám k dispozici na adrese: http://disco-tools.eu/disco2_portal/

– Osobní údaje

– Vzdělání a absolvované kurzy (úroveň vzdělání je uváděna podle mezinárodní stupnice ISCED; např. střední vzdělání s maturitou = ISCED 3A, vyšší odborné vzdělání = ISCED 5B)

– Pracovní zkušenosti

– Výčet vašich schopností a dovedností získaných vzděláváním, v pracovním procesu i běžném životě (jazykové dovednosti se uvádějí podle Evropské stupnice pro sebehodnocení)

Motivační dopis doplňuje a rozvádí takové informace, které jsou patrné z vašeho životopisu.

– Představte se – jméno, věk, národnost

– Uveďte požadovanou oblast praxe, případně profesi

– Uveďte vaše současné znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem vašeho úspěšného vykonání zahraniční praxe v požadované oblasti

– Co vás motivuje k vykonání dlouhodobé praxe v zahraničí, co od praxe očekáváte (jaké dovednosti a znalosti si chcete rozšířit)