Čáslavské setkání

Poslední schůzka jednotlivých týmů projektu Erasmus+ „Culture and language competences as a means to develop 21st century skills“ se konala ve dnech 26. – 28. 7. 2021 v Čáslavi. Po třech letech usilovné práce na tomto vzdělávacím projektu, navzdory celosvětové pandemii, konsorcium partnerských zemí (Chorvatsko, Lotyšsko, Slovinsko, Rumunsko, Polsko a Česko) zdárně završilo dlouhodobou spolupráci.

To, co ještě na jaře vypadalo naprosto nereálně, a sice, že se podaří dostat všechny týmy osobně na jedno místo, se nakonec stalo skutečností.  Všichni v pořádku dorazili do Čáslavi, aby detailně zanalyzovali všechny výstupy, které byly pevně stanoveny na počátku projektu:

–          vytvoření vzdělávacího kurzu pro dospělé uživatele, zaměřeného na společné Evropské nehmotné kulturní dědictví

–          vytvoření jazykového kurzu (10 evropských jazyků)

–          rozvoj dovedností potřebných pro 21. století

Bylo nám ctí setkat se se zástupci z řad uživatelů z různých cílových skupin projektu, kteří se s námi podělili o zkušenosti z pilotování jednotlivých modulů, ať už osobně nebo přes obrazovku počítače.

Pilotáže se celkem zúčastnilo téměř 700 účastníků, (minimálně stovka z každé zapojené země), přičemž se jednalo vesměs o dospělé osoby, s důrazem na ty, kdož mají ztížený přístup k dalšímu vzdělávání, ať už se jednalo o příslušníky vyšších věkových kategorií nebo osoby sociálně, zdravotně, kulturně či geograficky znevýhodněné.

Součástí programu bylo i osobní setkání se zástupci českého nehmotného kulturního dědictví na seznamu UNESCO – výprava za kladrubským koněm do hřebčína ve Slatiňanech a ukázka tradičního českého sokolnického umění v oboře Žleby.

Pro širokou veřejnost bude výuková platforma zdarma zpřístupněna od září 2021 na http://e-culture.eu/cs/home-cz/

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

erasmus

Info na regionálním zpravodajství svoboda.info: Výsledkem mezinárodního projektu s účastí VOŠ, SPŠ a OA Čáslav je jazykový výukový program