Universal Mobility

V tomto článku si můžete přečíst jak naši studenti 3. ročníku oborů Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a Strojírenství pracují a tráví své volno během své odborné praxe Erasmus+ ve Španělsku.

Dne 28. 2. 2022 jsem jako praktikantka poprvé zavítala do své práce ve Španělsku, kam budu v následujících deseti pracovních dnech pravidelně docházet. Jako studentka obchodní akademie se zaměřením účetnictví a finance jsem ve firmě Universal Mobility, která zajišťuje náš celý pobyt zde. V pondělní premiéře jsem se setkala s Alexem, který mi vše ukázal a vysvětlil mi, že mojí náplní práce bude administrativa a práce s laptopem v aplikacích Microsoft, především Excel, Word, Powerpoint. Ve firmě budu pracovat společně s Bárou Jelínkovou.

Mým úkolem bylo roztřídit účtenky za nákupy autobusových jízdenek za jednotlivé skupiny, které Malagu za rok 2021 navštívili přes Erasmus+. Sečetla jsem veškeré peníze, které byly vloženy do zakoupení jízdenek jednotlivým skupinám. Důležitými aspekty při třídění byl měsíc zakoupení, ale i zda byly peníze vynaloženy na plastové kartičky, měsíční jízdné nebo zda byla lítačka na určitý počet cest. Výstupem mé práce byly tři tabulky, které jsem následně převedla i do grafické podoby, tedy do grafu, který vznikl v Excelu. Celkově musím dnešní práci hodnotit kladně, nejen že mě totiž samotná práce bavila, ale probíhala i ve výborném kolektivu, díky kterému i rychle utekla a šla mi pěkně od ruky.

Lucie Fusková OA3B