Na západní pobřeží Irska nejen za angličtinou

Galway, šesté nejlidnatější město Irska, známé lidovou písní „ Galway Girl“, zpopularizovanou v poslední době Edem Sheeranem, je také městem kypícím životem ve dne i v noci. Naleznete zde přístav, několik univerzit, jazykových škol, konají se zde dostihy a kulturní festivaly, hraje se tradiční ragby.

 V jedné z jazykových škol, konkrétně Atlantic Language School Galway, jsem měl možnost díky programu Erasmus+ strávit 10 výukových dní. Program Erasmus+ má na naší škole, tedy VOŠ, SPŠ a OA Čáslav,  dlouholetou a úspěšnou tradici, jak v podobě výjezdů studentů, tak učitelů na zahraniční stáže a praxe a aktivním zapojením studentů i vyučujících  do různých mezinárodních projektů. Na tomto místě nelze než vyzdvihnout práci kolegy Pavla Kluha a ocenit jeho úsilí při přípravě a realizaci všech těchto akcí.

V Atlantic Language Galway jsem absolvoval dva kurzy. První týden „English Generall“, což znamenalo 25 hodin intenzivní výuky angličtiny v mezinárodní skupině, se dvěma různými lektorkami. Druhý týden se jednalo o kurz „English for professional communication“ Tento kurz byl zaměřen na oblast komunikace, prezentace a rozvoj dalších „soft skills“. Opět s mezinárodní účastí ze Švédska, Rakouska, Německa, Brazílie a opět se dvěma lektorkami, jednou specialistkou na komunikační dovednosti, s typicky irským jménem Meidre, a druhou, odbornicí na IT.

Na svém pobytu oceňuji zejména možnost zvýšit úroveň své komunikace v anglickém jazyce, rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností v tomto jazyce, možnost výměny zkušeností se zahraničními kolegy, získání profesních informací v jiném kulturním prostředí a samozřejmě už jen možnost prosté komunikace jak s obyvateli Irska, tak s účastníky kurzů pocházejícími z různých koutů nejen EU, ale prakticky celého světa.

Všechny lektorky kurzů kladly při výuce  důraz na používání různých metod práce ve větších či menších skupinách s mezinárodním složením, dialogy F2F. Tématika kurzů souvisela jak s běžnými životními situacemi, ale také se dotýkala aktuálních problémů, například klimatické změny, energetické situace, rozdělení společnosti, problematiky sociálních bublin, či digitálních hrozeb. Veškeré tyto postupy, metody a probíraná témata  budou bezpochyby dobrou inspirací i pro moji další pedagogickou práci.

Pokud bych měl tu možnost přenést z Irské republiky k nám domů do Česka něco nehmotného, byla by to stoprocentně vstřícnost, komunikativnost a ochota všech Irek a Irů, se kterými jsem se setkal jak při výuce, tak i při toulkách v rámci svého volného času. Podařilo se mi  navštívit Aran Islands, ostrovy chránící vstup do Galwayského zálivu, typické chovem ovcí,  zpracováním vlny, původním dochovaným irským jazykem obyvatel a prehistorickými památkami. Moje druhá cesta směřovala do NP Connemara, za connemarskými poníky, drsnou krásou Diamond Hill a návštěvou Kylemore Abbey.

Celkově považuji svůj dvanáctidenní pobyt v Irsku za velmi vydařený a sociálně i profesně prospěšný.

Logo Erasmus1 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Erasmus+ | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav