Ekonomický tým

Dne 21. září 2022 jsme se zúčastnili soutěže Ekonomický tým. Letošní ročník pořádala Masarykova obchodní akademie v Rakovníku. Ekonomický obor zastupovali žáci 4. ročníků Lucie Fusková, Filip Novák a Petr Vajgl.

Soutěž se skládala z vědomostního testu a prezentace. Test zahrnoval otázky z oborů ekonomie, ekonomiky, účetnictví a práva. Prezentaci museli žáci připravit v omezeném čase, a to na předem neznámé téma. Poté ji obhajovali před odbornou porotou. Tu tvořili význační představitelé firem z okolí. V soutěži nebylo možné využít žádných pomůcek, ani internetu. Žáci jistě uplatnili mnoho vědomostí nabytých ve škole, ale důležitý je i všeobecný přehled o aktuálním dění kolem nás.

Konkurence byla veliká, těchto soutěží se účastní školy z celého Středočeského kraje. Tentokrát přihlášky poslalo 11 škol.  Našemu týmu se podařilo vybojovat 3. místo.  Vzhledem k tomu, že všichni vybírají své nejlepší zástupce, považujeme umístění našich žáků za velký úspěch.

Gratulujeme všem soutěžícím a děkujeme za reprezentaci školy.