ZA MĚNOU…..

V úterý 3. října 2023 jsme se s žáky třídy EL3 zúčastnili exkurze do ČNB v Praze na téma „ Za měnou“.

Nejprve jsme zhlédli film od vzniku státovek v roce 1919 až do dnešní podoby peněz, který natočil režisér Jiří Strach, podepsaný pod filmovou pohádkou Anděl Páně.

 Dále nás průvodkyně Nikol seznámila s peněžními agregáty M1, M2 a M3, ochrannými prvky peněz, které jsme si mohli ověřit pod UV lampou. Fiktivně jsme se zúčastnili zasedání bankovní rady, která má 7 členů, jmenuje je prezident republiky na období 6 let. Na rotopedu jsme se snažili ukočírovat míru inflace kolem 2%, zainvestovali jsme si na finančním trhu cenných papírů a dozvěděli se také velmi zajímavé historické informace o budově centrální banky.

Exkurze tak jistě splnila svůj účel, vhodným způsobem doplnila a rozšířila učivo odborných ekonomických předmětů. Za vzorné chování pak následoval zasloužený rozchod a pak jsme se všichni spokojeni a občerstveni vrátili vlakem zpět do Čáslavi.