Velký úspěch našich žáků v soutěži finanční gramotnosti

Na podzim školního roku 2023 se všichni žáci 1. až 4. ročníků ekonomických oborů a žáci tříd S3 a S4 zúčastnili školního kola finanční gramotnosti, které probíhalo on-line formou.

Ze všech řešitelů byli vybráni tři nejúspěšnější, kteří reprezentovali školu jako tým v kole okresním, které probíhalo také on-line formou od 3. ledna 2024 do 26. ledna 2024. Okresní kolo obsahovalo 3 druhy otázekteoretické (výběr jedné správné odpovědi), praktické (výběr jedné správné odpovědi) a otázky, kde byla minimálně jedna odpověď správná (tj. výběr z více správných odpovědí).

V minulém týdnu jsem obdržela výsledkovou listinu za celou republiku, kde jsou zveřejněny podle jednotlivých krajů a kategorií všechny přihlášené školy. U každé je uvedený bodový zisk, čas řešení a údaj o tom, zda postupuje do kola krajského.

Náš tým ve složení Gábina Janglová (OA4), Vráťa Klimeš (OA3) a Mirek Schüller (OA2A) se probojoval do krajského kola!!! Děkujeme za výbornou a vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů při zpracovávání případové studie, která musí být odeslána nejpozději do 4. března 2024.

thumb 19 800 200 0 0 auto | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Finanční gramotnost | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
doc02945120240207075610 001 | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Finanční gramotnost | VOŠ, SPŠ a OA Čáslav