Třídnický den EL2

V pátek 06.10.2023 jsme se s paní učitelkou Procházkovou vydali do Kolína.

Na nádraží jsme se rozdělili do skupinek, každá skupinka si v mobilu v aplikaci Skryté příběhy zaregistrovala svůj tým. A pak už jsme se vydali na první stanoviště geolokační hry Žlutá hvězda k bývalé synagoze v ulici Na Hradbách. Ve hře jsme se ocitli v roce 1941, tedy v období, kdy nacisté zuřivě pronásledují každého, kdo by se jim chtěl nějak vzepřít. Nacisté zavádějí protižidovské zákony a vytlačují postupně Židy ze všech částí veřejného života. Příběhem nás provázela patnáctiletá židovka Hana Lustigová, které jsme museli pomoci, aby tajná policie nezjistila, že pomáhá svým židovským sousedům…. Díky příběhu jsme prošli trasu z bývalé židovské čtvrti ke kostelu svatého Bartoloměje a následně přes most na druhou stranu Labe k zálabské baště Práchovna, dále cestou přes Kmochův ostrov zpět do centra na náměstí Republiky a přes zámek na Karlovo náměstí.  Splnili jsme všech sedm úkolů a jako bonus jsme si ještě došli do informačního centra pro klíč a navštívili Starý židovský hřbitov, ve kterém se do dnešní doby zachovalo kolem 2600 náhrobků.

Díky hře jsme se prošli Kolínem a poznali jak známé turistické cíle, tak i méně známá zákoutí…. Počasí nám přálo a třídnický den jsme si užili.