Tomáš Garrigue Masaryk

V Domově mládeže jsme si četli knihu Karla Čapka – Hovory s T. G. Masarykem. Dále jsme zhlédli film – Hovory s TGM. Kniha i film obsahuje tolik krásných slov a myšlenek.

‘‘Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.“ Tato slova pronesl Tomáš Garrigue Masaryk a my si připomínáme 7. března výročí jeho narození. Věřím, že právě láska a rozum nám pomohou v těžkých časech.