Svařování ve firmě NYMWAG CS a.s. Nymburk

Ve středu 23. listopadu 2022 se třída oboru Strojírenství S4 vydala na praktickou exkurzi do společnosti NYMWAG CS a.s. Nymburk. Bylo sychravé ráno, když jsme vyjížděli směr Nymburk, ale cesta proběhla bez zpoždění, jelikož průjezdnost na cestách byla velmi dobrá.

Ve firmě NYMWAG CS a.s. Nymburk jsme byli velmi srdečně uvítáni generálním ředitelem panem Ing. P. Vlčkem, personalistkou paní Bc. L. Červinkovou a jejich kolegy z vedení firmy a výroby. Po úvodním slovu nám byl promítnut krátký film o firmě a její výrobě kolejových cisternových, plošinových, výsypných vozů a podvozků. Nastalo oblékání bezpečnostních prostředků, jako jsou přilby a ochranné svítící vesty a vyrazili jsme do výrobního procesu firmy. Zhlédli jsme celý výrobní proces kolejové cisterny a studenti měli možnost ověřit si své teoretické znalosti z odborných předmětů např. ohýbání, ohraňování, stáčení na čtyřválcových stáčecích strojích, svařování, tryskování ….atd.

Zlatým hřebem bylo svařování ve výcvikovém centru firmy, pod odborným dohledem profesionálních svářečů. Studenti si prakticky vyzkoušeli svařování metodou TIG a svařování v ochranné atmosféře CO2. Někteří vytvořili svár jak malovaný a byli pochváleni profíky, někteří ho měli trošku „provzdušněný“, těm se doslala slova útěchy, že nikdo učený z nebe nespadl. Trošku tréninku a půjde to také.

Celkové hodnocení praktické exkurze bylo na výbornou. Odjížděli jsme obohaceni o nové poznatky a studenti i o zážitky.

Děkujeme firmě Nymwag CS a.s. za spolupráci, za ochotu strávit s námi čas a těšíme se na další setkání.

Dále byla exkurze uskutečněna za podpory Krajské hospodářské komory Střední Čechy – oblastní kancelář Kolín.